Forside Test & profil Artikler Foredrag Uddannelse Ikon & dynamik Litt. & Links CV & Kontakt


HVAD ER MARIOLOGI?

Kære gæst

Mariologi er summen af de idealer og det menneskesyn, som Jomfru Maria står for. Det er verdens ældste form for spiritualitet og det er grundlaget for hele den vestlige kultur. De idealer, som Jomfru Maria repræsenterer, anses for at være det absolutte gode, som al civilisation har som mål at virkeliggøre. Derfor møder du Maria overalt.

Mariologien opstod allerede for 25.000 år siden, da europas ældste kulturgenstand, Venus af Willendorf, blev skabt. Denne kultiske kvindefigur blev - sandsynligvis - engang anvendt til tilbedelse. Mariologien hed dengang noget andet, men indholdet var det samme.

I den kristne periode, som startede for 2.000 år siden, blev de universelle værdier, som Venus af Willendorf udtrykte, identificeret med Jomfru Maria, og siden dengang har studiet af Jomfru Maria været et centralt element i såvel kristendom som islam.

For mariologien er Maria ikke bare en kultisk figur. Hun er udtryk for de vigtigste potentialer, som gør det menneskelige liv værdifuldt. Maria havde en stor viden, en fri vilje, en høj etik og en dyb spiritualitet og det er disse egenskaber, som vi ønsker at lære af hende. Vi er alle skabt med disse egenskaber, men vi ønsker at forældle dem.

Mariologien er ikke en religion, men et spirituelt system, som giver inspiration og redskaber til mennesker, som ønsker at udvikle sig. Det handler om at udnytte sin allerede eksisterende marianatur, hvilket vil sige at studere sig selv og at finde de mest frugtbare måde at lære, at udvikle sig og at gøre gavn for andre. Og mulighederne er ubegrænsede.

Mariologien er evig og universel. Den har en vej til alle, uanset hvilken tro og spiritualitet man i øvrigt tilhører.

For at lære mere anberfales det at tage vores test og at læse bøgerne, som vises i den midterste spalte.

Venlig hilsen

Jakob Munck

Kontakt


BØGER OM MARIOLOGI

Jakob Munck: Hvad er mariologi?

Mariologi er læren om Jomfru Maria. Bogen er en samling artikler om forskellige aspekter og anvendelsesområder for mariologien. Den beskæftihger sig med mariologiens forhold til de store religioner, til det politiske liv, forskellen mellem katolsk og ortodoks mariologi og mariologiens forhold til kulturfænomener som forbrugerisme, pornografi og robotpsykologi. Bogen gennemgår også Marias syv smerter, som de kan forstås i dag, og vi ser på mariologiens anvendelse i forhindelse med inspiration til vægttab, jobsøgning og andre praktiske livsområder.

Saxo.com (paperback, 200 sider, 195 kr.)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MARIOLOGISK TEST & PROFIL

Mariologisk test er et udviklingsredskab, som kan anvendes af mennesker, som ønsker at få et struktureret billede af sig selv og som vil bruge dette til at ændre egen adfærd og livsstil. Testen bygger på 40 spørgsmål, som er inddelt i fire kategorier efter mariologiens fire dynamikker. Resultatet af testen er en personlig profil, som man bruger til inspiration for sin egen udvikling.

Der eksisterer ikke gode eller dårlige profiler, for profilen er ligesom et spejl. Er man tilfreds, så er alt godt. Er man utilfreds, må man lægge en plan for hvad man vil forandre og hvordan. Det kalder man for personlig udvikling.

Mere om gratis test og profil her

Klik!


HVORDAN FINDER MAN
SIN MARIANATUR?

Den mariologiske profil er et billede af hvordan man opfatter sig selv og sine egne egenskaber. Man skal huske, at der kan være stor forskel mellem den måde man selv opfatter sine egenskaber og den måde andre opfatter disse egenskaber. Derfor er det nødvendigt at få andre til at udfylde testen for at få et mere dækkende billede.

Testen siger intet om hvorvidt man lever et godt liv, men den siger noget om, hvad man skal gøre for at skabe forandring. For hver af de fire dynamikker har potentiale til at skabe forandring. Man kan ønske, at de skal blive større eller mindre, eller man kan ønske at de skal udtrykke sig på en anden måde i det virkelige liv.

Testen giver altså en baggrund for forøget selvindsigt og på grundlag af denne indsigt kan man lave en udviklingsplan, som viser vejen til et bedre liv. Det handler om at finde sit personlige kald og at omsætte idealerne til praktiske færdigheder. Det handler om at få en bedre plan i sit liv. Du bliver aldrig lige så perfekt som Jomfru Maria, men du kan finde din egen kerne af værdifulde egenskaber, din egen marianatur.

Tag testen her (password: 1212):

Jeg.vil-tage-testen11112